HRYCHEATYTRAINERYNÁVODYPREKLADYCD OBALYWALLPAPERYSCREENSHOTYDOWNLOAD

OSTATNÉ
KALENDÁR
FÓRUM
FIRMY
TOP 10

KÚP SI HRU
UŽÍVATEĽ
Prihlásiť
Registrácia


Užívatelia
Hry v obchode
Zlacnené hry

ABCgames
Kontakt, RSS, Spolupráca
ŠTATISTIKY
Hry:
Cheaty:
Trainery:
Návody:
Preklady:
CD obaly:
Wallpapery:
Screenshoty:
Download:
20058
5454
5063
1426
1599
7239
5571
11759
1687

Online 26699 užívateľov

Návody > Tomb Raider: The Times (exclusive levels)


Zobrazení:17919

V první části videa Lara si nejdříve promluvila s šéfredaktorem The Times. Ve druhé části videa se odebrala do archivu, kde přečetla jakousi knihu. Ve třetí části videa pak sklouzla po několika šikminách do úvodní místnosti hry.

Zůstala stát proti východu z místnosti, se sochami po stranách. Udělala čelem vzad a šla do tmavého zadního rohu místnosti, vlevo od šikminy. Na konci krátké chodbičky se otočila o 180' a když se podívala nahoru, objevila výklenek nad stropem chodbičky, kam se vytáhla. Po kolenou prolezla jeho nízkou část, postavila se a podél pravé stěny vylezla přes tři výstupky do výklenku ve stěně před šikminou. Zabočila do slepé chodbičky vpravo, kde našla brokovnici "Shotgun"a náboje do ní [Secret 1].

Stejnou cestou jako sem se vrátila do spodní místnosti, připravila si pistole a okolo soch vešla do svažující se chodby. Na konci zahnula doprava a na konci pak přešla do dlouhé vysoké síně, s řadami sloupů po stranách. To již byla napadena prvním škorpiónem. Zabila ho, stejně jako další tři, kteří se objevili vzápětí. Přešla do sousední místnosti a spustila se prolákliny v podlaze, protínající místnost napříč mezi sloupy. Sebrala v ní vlevo lékárničku a vpravo světlice. Vylezla ven a pokračovala okolo soch do další vysoké haly. Po stranách viděla podstavce se sochami psů, uprostřed pak schodiště dolů. Rozběhla se po něm, když náhle zaslechla varovný zvuk a prostor se začal otřásat. Rychle tedy na konci schodiště zabočila doprava, schovat se ke zdi. Tak se vyhnula chumáči smrtících ostnů, které se převalily do sousední místnůstky. Nyní vystoupila na okraj šikminy po pravé ruce a vytáhla se na zeď před sebou, kde vlevo od podstavce se sochou psa našla náboje do UZI samopalů. Otočila se o 180' a na protější zdi, opět vedle so chy viděla ležet náboje do brokovnice. Když sebrala i ty, mohla přejít do sousední malé místnůstky, kde u zdi ležel chomáč ostnů. Ve stěně vlevo od něho si všimla nízkého otvoru pod stropem. Brzy zjistila, že je příliš vysoko, proto proběhla dlouhou chodbou vpravo a dostala se do velkého sálu s pokladem před sochou boha sedícího na trůně. Vystoupila po schodišti a na konci, pod sochou psa, proskočila mezi zdí a zlatou vázou do tmavého prostoru. Rozsvítila světlici a brzy našla na zemi lékárnu a náboje do brokovnice. Když vše posbírala, vytáhla se na zeď vpravo, otočila se o 90Ţ doleva a z výskoku rozstřelila skulpturu hlavy lva na stěně. Otočila se o 90' doprava a s rozběhem přeskočila podél stěny k protější zdi, zachytila se jejího okraje a vytáhla se na ni. I tady rozstřelila skulpturu hlavy lva na stěně vlevo, čímž si otevřela tajný vchod v rohu, těsně vedle sochy boha sedícího na trůnu. Nyní se spustila do tmavého prostoru za zdí, posvítila si světlicí a sebrala z podlahy toulec se šípy do kuše a lékárničku. Pokračovala kupředu, oběhla zlatou vázu na konci zdi a vylezla na podstavec k trůnu. Tady se spustila do spodní tajné chodby. Na jejím konci vylezla na výstupek a po žebříku uchyceném na stěně vpravo vylezla do horní chodbičky, kterou prošla do horní tajné místnůstky za hlavou sochy boha. Tady sebrala z podlahy vpravo kuš "Crossbow" a vlevo pak toulec se šípy [Secret 2].

Stejnou cestou se vrátila do sálu s pokladem, prošla doleva okolo trůnu se sedícím bohem, seskočila z podesty dolů a za sloupem si všimla na podlaze namalovaného znaku. Od něj vedly rýhy podél stěny ke zlaté váze. Přistoupila k ní a přitáhla ji na tento znak. V krátkém videoklipu viděla, jak v malé místnůstce s chomáčem ostnů vyjel z podlahy kamenný kvádr a jak obživli dvě sochy psů na úpatí schodiště. Ihned, jak videoklip skončil saltem udělala čelem vzad, rozběhla se a vyskočila za sloupem na pods tavec k trůnu. Odsud pak oba psy zastřelila, aniž by ji ublížili. S vytasenými zbraněmi sestoupila po schodišti a opatrně postupovala chodbičku k místnosti s chomáčem ostnů. Jakmile se objevil první pes, za neustálého střílení do něho před ním ustupovala dozadu, dokud ho nezabila. Stejným způsobem zabila další dva psy. Nyní vylezla na kamenný blok uprostřed místnůstky a z něho přeskočila k nízkému otvoru ve stěně, zachytila se jeho okraje a vtáhla se dovnitř. Po čtyřech prolezla jeho nízkou částí, jakmile to šlo se vzpřímila a zapálila světlici, aby v této tmavé chodbě dobře viděla a postupovala kupředu. Minula výklenek s ležící mumií vlevo, stejně tak druhý vpravo a na konci chodby zabočila doprava. V krátkém videoklipu viděla, jak mumie ve výklencích ožili, stejně tak třetí v chodbě proti Laře. Aniž by se zastavila pokračovala kupředu, vyhnula se mumii před sebou (zabít nešla) a na konci chodby seskočila na podlahu před zeď, u které stály po obou stranách malované vázy. Lara obešla zeď (vpravo, či vlevo) a jakmile přistoupila k vodě, v krátkém videoklipu viděla nové nepřátele - aligátory. Za neustálého uhýbání před jejích ostrými zuby do nich střílela tak dlouho, až oba zabila. Pak si stoupla po kolena do vody, počkala na další dva aligátory, kteří k ní plavali z opačné strany haly a zabila je dřív, než ji mohli ohrozit. Nyní teprve měla čas si prohlédnout nové prostory. Byla to dlouhá síň s bazénem a dřevěným člunem houpajícím se na hladině. Nyní rozstřelila obě malované vázy po stranách zdi (pokud se nerozbily při střílení do aligátorů) a pod tou vpravo od chodby s mumiemi sebrala ze země revolver "Revolver". Lara vstoupila do vody a potopila se do prostoru pod zdí, po jejíž stranách před chvilkou rozstřílela vázy. Tady, uprostřed pod stropem zatopeného výklenku, objevila páku, za kterou zatáhla. Tím si otevřela padací mříž na opačné straně síně. Přeplavala podél člunu na opačnou stranu, vystoupila z vody, obešla kamenné kvádry a vytáhla se do chodby za ote vřenou mříž.

Pokračovala klikatou chodbou a po schodech na konci sestoupila do malé místnůstky, která byla osvětleny dvěma ohni v miskách uchycených za okraj palandy. V této místnůstce viděla dvě truhlice, jednu zlatou vázu a různě rozestavěné malované vázy jak na podlaze, tak na horní palandě. Rovněž si všimla mříže na úpatí schodiště, přes kterou právě přeběhla při vstupu do této místnůstky. Tu mohla Lara využít v případě, že by při hledání užitečných předmětů omylem rozstřelila malovanou vázu, ze které by vylezli masožraví brouci. V tom případě jí stačilo zaběhnout za tuto mříž a vyčkat, až všichni brouci propadnou mříží do spodních prostor pod podlahou (pokud dodržela níže popsaný postup, nemusela této možnosti využít).

Tipy :

1) Pravidlo úspěšného hledání předmětů znělo : vždy si stoupnout tak, aby rozstřelila právě tu jedinou vázu, kterou si k rozstřelení vybrala (tedy nestřílela na vázy, pokud stály v zákrytu).

2) Když Lara vylézala na horní palandu, činila tak v místě, kde jí nehrozilo nebezpečí vznícení, od hořících ohňů v miskách (stejně tak při slézání z palandy na podlahu místnosti).

Do malované vázy přímo proti vchodu nestřílela - obsahovala brouky. Mohla rozstřelit vázu vlevo, těsně u vchodu - byla však prázdná. Vstoupila tedy do středu místnůstky, stoupla si před dvě truhlice tak, aby měla vchod za zády po levé ruce a rozstřelila malovanou vázu stojící před stěnou za sloupovím - pod ní zůstaly na podlaze náboje do brokovnice. Pak udělala několik úkroků vpravo, stoupla si před malovanou vázu vpravo před sloupy od truhlic a rozstřelila ji - pod ní ležel zaměřovač "LaserSight". Do malované vázy stojící před stěnou za sloupovím v pravém rohu nestřílela - byli v ní brouci. Nyní se otočila o 90Ţdoprava, udělala několik úkroků doprava a rozstřelila malovanou vázu stojící před stěnou za sloupovím, těsně vedle zlaté vázy, která stála před východem z místnůstky. Ta sice byla také prázdná, ale bránila by Laře v dalším postupu. Nyní se vytáhla v tomto pravém rohu (mimi dosah ohně v misce) na palandu a rozstřelila malovanou vázu před sebou, pod kterou našla náboje do brokovnice. Otočila se doleva a běžela podél zdi k další malované váze a když ji rozstřelila, sebrala pod ní lékárničku. Poslední malovaná váza na palandě byla opět prázdná. V místě, kde tedy sebrala lékárničku se spustila na podlahu místnosti, posbírala na podlaze za sloupy náboje do brokovnice, uprostřed pak zaměřovač a přistoupila ke zlaté váze, blokující východ z místnosti. Odtáhla ji podél stěny na stranu a vyšla z místnůstky Po schodišti se dostala do vysoké chodby. Rozstřelila malovanou vázu stojící v rohu proti schodišti a sebrala pod ní náboje do revolveru. Pak rozstřelila sousední vázu vlevo, pod tou sebrala světlice a když rozstřelila poslední vázu v levém rohu, musela zabít škorpióna, který z ní vylezl.

Po širokém schodišti vlevo seběhla do obrovské haly s hlubokou jámou uprostřed. Aby se dostala na druhou stranu, musela zkompletovat zaměřovač s revolverem a střelit do dvou skulptur lvích hlav uprostřed stěn vpravo a vlevo nad jámou. Tím se začal do jámy sypat písek. Když písek jámu zaplnil, Lara po něm přeběhla na opačnou stranu haly, vyhnula se oživlým mumiím a vystupovala po levé straně schodiště až ke stěně. Tady počkala až se převalí chumáč ostnů z úzké chodby napravo a vstoupila do ní. Jakmi le se proti Laře začal valit druhý chumáč ostnů, schovala se před ním do blízkého výklenku v levé stěně. Když nebezpečí pominulo, vyběhla chodbičkou do další haly s pokladem. Jakmile do ní vstoupila, padací mříže se za ní zavřely. Lara vystoupila po schodišti k osvětlenému sloupu a z jeho vrcholu sebrala zlatou masku "The Golden Mask". To se již v pravé stěně otevřely další mříže. Lara si zapálila světlici a vstoupila do tmavé chodbičky. Tou se dostala do další vysoké chodby se schodištěm. Aniž by se někde zastavila, co nejrychleji vyběhla po schodišti do horní místnosti a zabočila do některého ze dvou postranních výklenků, které byly těsně za světly v bočních stěnách. Ve výklenku si stoupla za mříž v podlaze a počkala, až masožraví brouci propadají mříží do spodních prostor. Pak přeběhla vždy do protějšího výklenku před dalším hejnem brouků a to tak dlouho, dokud se další br ouci přestaly objevovat. Potom došla doprostřed snížené části chodby, kde asi uprostřed objevila zavřený poklop. Vyskočila, pověsila se za páku poklopu a vlastní vahou ho trhnutím otevřela. Otevřeným poklopem se vytáhla do horních prostor. Z této místnůstky vyšla do široké chodby s ústředním schodištěm, mezi sochami psů na podstavcích po stranách. Stoupala po schodišti vzhůru, prošla mezi sochami dvou strážců a vydala se směrem k osvětlenému úzkému schodišti v protější stěně......... a spustilo se závěrečné video obsahující titulky....

Súvisiace hry: Shadow of the Tomb Raider: The Grand Caiman
Shadow of the Tomb Raider: The Serpent's Heart
Shadow of the Tomb Raider: The Price of Survival
Shadow of the Tomb Raider: The Nightmare
Shadow of the Tomb Raider: The Pillar
Shadow of the Tomb Raider: The Forge
Shadow of The Tomb Raider
Rise of the Tomb Raider
Lara Croft GO
Lara Croft and the Temple of Osiris - Icy Death Pack
Lara Croft and the Temple of Osiris
Tomb Raider
Lara Croft and the Guardian of Light: All The Trappings
Lara Croft and the Guardian of Light
Tomb Raider: Underworld
Tomb Raider: Anniversary
Tomb Raider 7: Legend
Tomb Raider 6: The Angel Of Darkness
Tomb Raider 2 for 1 Value Pack
Tomb Raider 5: Chronicles
Tomb Raider 3: The Lost Artifact
Tomb Raider 3: Director's Cut
Tomb Raider 4: The Last Revelation
Tomb Raider: Unfinished Business
Tomb Raider 2: The Golden Mask
Tomb Raider 2: Director's Cut
Tomb Raider 3: Adventures of Lara Croft
Tomb Raider: Gold
Tomb Raider: Director's Cut
Tomb Raider 2
Tomb Raider (1996)Diskusia Príspevkov: 2 Hodnotenie
685 hlasov

100
60
20

80
40
0
48
Zobraziť všetky Pridať príspevok| Návody | Autori |
© 99-2022 ABCgames.sk 
Facebook
 ABCgames.SK | CZ | E-shop hry |